Sharko Trade

חדשות

גרפים

הודעות

סורקים

Bursa4All

שולחן העבודה שלי למסחר יומי. מרכז כלים שימושיים לסוחר וחומרי לימוד מגוונים.

Sector SPDR

חלוקה של המניות מ S&P לפי סקטורים. ניתן לסחור בתעודות סל על הסקטורים או לצפות בהרכב המניות.

Wyckoff Analytics

אתר שמתמחה בוויקוף בלבד. מכיל כלים וחומרי לימוד. 

Finviz Map

מפת חום שמציגה ויזואלית את ביצועי המניות פר בורסה/סקטור.

תעשיות (stockcharts)

רשימת תעשיות מתוך אתר StockCharts. ניתן לצפות ברשימת המניות לכל תעשיה.

הבלוג של ברוס פרזר

בלוג שבועי מצוין של ברוס בנושא וויקוף. ניתוח שווקים ומניות עם ערך לימודי.

Ofir Sharko טל 052-2501592
רוצה לדבר, לשאול, להציע, להתייעץ? שלח הודעה או תתקשר.