You are currently viewing חוקי וויקוף VS חוקי הטבע (פיזיקה)

חוקי וויקוף VS חוקי הטבע (פיזיקה)

תמיד סקרן אותי הקשר של וויקוף לפיזיקה. ישבתי בשיעור של מורי ורבי זהר שאמר ששיטת וויקוף מקיימת חוקים פיזיקליים, לכן בהינתן תנאים מסוימים, התוצאה בלתי נמנעת. משפט חזק ואפילו יומרני שהשאיר אותי מהורהר לגבי נכונותו. מאז אותו שיעור, תוך למידת וויקוף, נזכרתי בשיעורי הפיזיקה ומצאתי כמה קשרים מעניינים שאציין מיד. מטרת ההשוואה היא די סימבולית ולא בהכרח מסבירה או מוכיחה את שלושת חוקי וויקוף אך בהחלט תתרום להבנת חלק מהרעיונות המרכזיים בשיטה.

חוקי ניוטון והקשר לחוק ראשון של וויקוף

חוקי ניוטון מתארים את מערכת הכוחות שמופעל על גוף וכיצד ינוע אותו גוף בהתחשב באותם כוחות. בצורה דומה ניתן לתאר את תנועת המחיר כאשר הכוחות שפועלים עליו הינם שניים בלבד, כוח הביקוש שפועל כלפי מעלה או כוח ההיצע שפועל כלפי מטה. נגדיר את שלשת חוקי ניוטון ונסביר בקצרה את הקשר לחוק הראשון של וויקוף שנקרא חוק הביקוש וההיצע.

חוק 1 של ניוטון- החוק הראשון קובע שכל גוף יתמיד במצבו, כל עוד אין שום כוחות חיצוניים שפועלים עליו, כלומר סך הכוחות שפועלים עליו ברגע נתון מתאפסים. במצב כזה הגוף (מחיר) לא ינוע כלל או ינוע במצב של שווי משקל במהירות קבועה.

הקשר לוויקוף: המחיר שואף להגיע לאיזון (שווי משקל שמדמה סכום כוחות שווה לאפס) שם יבוצעו רוב העסקאות. מחיר "עומד" או תנועה לינארית שמעידה על קצת התקדמות קבוע, מעידה על שוויון כוחות (או לפחות על הסכמה) בין ההיצע לביקוש.

חוק 2 של ניוטון- החוק השני קובע שכאשר הכוחות הפועלים על הגוף אינו שווה לאפס הגוף נמצא בתאוצה.

הקשר לוויקוף: כאשר אחד הכוחות שפועלים על המחיר, הביקוש או ההיצע גדל כך שסכום הכוחות שונה מאפס נוצר מצב של חוסר איזון והמחיר ינוע בתאוצה לאחד הכיוונים. זוהי התנהגות נורמלית של מחיר מניה בשלב הצמיחה (MU) או הדעיכה (MD).

חוק 3 של ניוטון- חוק זה קובע כי גוף המפעיל כוח כלשהו על גוף שני, הגוף השני מפעיל על הגוף הראשון כוח השווה בעוצמתו אך מנוגד בכיוונו.

הקשר לוויקוף: אין עסקה בלי שני צדדים שמבקשים להמיר סחורה אחת בשנייה. כלומר עסקת קניה מבוצעת כאשר סוחר מבקש להמיר כסף במניות ועסקה מכירה תבוצע כאשר סוחר יבקש להמיר מניות בכסף. זהו הבסיס לכל עסקה שמתארת מפגש רצונות של ביקוש והיצע. אז איך המחיר עולה או יורד כאשר תמיד יש שני צדדים לעסקה? שאלה של נחישות ועוצמה. ממש כמו שפטיש נחוש וחזק ישבור קיר שלמעשה מפעיל את אותו כוח בדיוק על הפטיש.

עבודה והקשר לחוק שני של וויקוף

עבודה בפיזיקה, פירושה שינוי באנרגיה כתוצאה מהפעלת כוח  והיא נמדדת באמצעות סכימת הכוח לאורך מסלול פעולתו: (משפט העבודה-אנרגיה  קובע שסך העבודה שבוצעה על גוף לאורך מסלולו שווה לשינוי באנרגיה הקינטית של הגוף הנע).

הקשר לוויקוף: החוק השני של וויקוף נקרא חוק מאמץ מול תוצאה. הרעיון הוא שהמאמץ (הכוח) שמופעל על מחיר המניה הוא המחזור, והתוצאה היא תנועת המחיר (מסלול הפעולה).

כלומר ככל שנפעיל יותר כוח (מאמץ) כך נצפה לאורך מסלול גדול יותר (תנועת המחיר). תובנה זאת בעיקר חשובה כדי שנמדוד את הכוח והמסלול באופן יחסי להתנהגות יחידות זמן קודמות ונסיק לגבי ההתנהגות ביחידת זמן נוכחית. במילים אחרות חשוב להבין האם למחיר קל או קשה להתקדם ביחס למאמץ שהושקע. דרך נוספת להסתכל על זה היא שהשינוי במאמץ לאורך התנועה הוא זה שמגדיר את האנרגיה הקינטית קרי את הפוטנציאל של התקדמות המחיר. מדידת ההתנהגות בפועל של המחיר, למעשה מעידה על גודלם ומיקומם של הכוחות הפועלים עליו (כאמור כוח הביקוש וכוח ההיצע).

אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה קינטית והקשר לחוק שלישי של וויקוף

מושג האנרגיה מורכב ומכיל תחומים רבים. אם להתרכז רגע בפשט אז אנרגיה פוטנציאלית הינה כזו שניתנת להמרה לצורה אחרת. אחת הדרכים הנפוצות להמיר אנרגיה פוטנציאלית היא להמירה לאנרגיה של תנועה שמכונה אנרגיה קינטית. לדוגמא החזיקו חפץ ביד. האנרגיה הפוטנציאלית האגורה בתוכו קשורה ישירות לגובה שבו נחזיק את החפץ. אם נעזוב את החפץ נמיר את אותה אנרגיה פוטנציאלית לקינטית, הרי שהחפץ ייפול מכוח המשיכה. החזיקו את אותו חפץ אך הפעם גבוה יותר וקיבלתם אנרגיה פוטנציאלית גדולה יותר. בצורה דומה ניתן להדגים על קפיץ פשוט שנמתח או מתכווץ ומכיל אנרגיה פוטנציאלית עד שחרורו ואז יומר לאנרגיה שתניע את הקפיץ לאחד הכיוונים (הכיוון הנגדי לדריכת הקפיץ).

הנה הגדרה פורמלית קצרה ואחריה הקשר לוויקוף:

אנרגיה פוטנציאלית היא אנרגיה האצורה בגוף כלשהו כתוצאה מכוח הפועל עליו. אנרגיה פוטנציאלית ניתנת להמרה לצורות שונות של אנרגיה. לדוגמא  – אנרגיה קינטית,

אנרגיה קינטית או אנרגיית תנועה היא האנרגיה בה ניחן גוף מתוקף תנועתו.

הקשר לוויקוף: חוק שלישי של וויקוף נקרא סיבה ואפקט, הרעיון המרכזי הוא שלא ניתן לצפות לאפקט (צמיחה או דעיכה של מניה), ללא סיבה שקדמה שנקראת איסוף או פיזור. תהליך איסוף/פיזור שנקרא בקיצור סיבה (cause), מדומה למצב של צבירת אנרגיה פוטנציאלית ממש כמו אותו חפץ שהחזקנו בגובה. כאשר המחיר צבר מספיק אנרגיה אז יוכל להתפתח לשלב הבא של צמיחה או דעיכה שמדומה לאנרגיה קינטית (אנרגיית תנועה). ממש כמו בפיזיקה, מניה שתצבור יותר אנרגיה פוטנציאלית עתידה לנוע בשלב המגמתי (שלב הקינטי) יותר רחוק.

אם לסכם, ניתן לומר שחוקי וויקוף מקיימים או קשורים לחוקים ועקרונות פיזיקליים באופן די מעניין גם אם ההוכחה שסיפקנו אינה תקפה בעולם המדע. בסוף ההבנה שבהינתן תנאים מסוימים, התוצאה בלתי נמנעת היא תובנה חשובה בדרך להטמעת השיטה ויישומה בפועל.

כתיבת תגובה