מה זה אופציה?

במשפט אחד

אופציה היא חוזה התקשרות בין שני צדדים, כאשר צד א' מוכר האופציה (בשפה מקצועית: כותב האופציה), מתחייב לקנות או למכור נכס כלשהו (קרי נכס הבסיס) לצד ב', קונה האופציה, במחיר מובטח מראש (קרי מחיר מימוש), ובמועד שנקבע מראש (קרי מועד המימוש או מועד הפקיעה).

הסבר למתחילים

אחד הכלים שקיימים בבורסה הוא מסחר באופציות. שכיח לחשוב שאופציות הן דבר מסוכן. זה נכון כמעט לכל כלי ממונף, אך המציאות שונה עבור אלה שסוחרים בחוכמה.

הצעד הראשון להבנת אופציות הוא להבין את מטרתן, שכן מדובר בכלי שמטרתו לבטח את תיק ההשקעות שלנו ולהקטין סיכון (כבר לא נשמע כל כך מפחיד).

כדי להמחיש את הרעיון הביטוחי ולהתחיל ללמוד על אופציות, ניקח את ענף הרכב ונשווה בין ביטוח רכבנו לביטוח תיק ההשקעות. לכל אחד מאיתנו שמחזיק רכב יש פוליסת ביטוח, וכאמור הדרך לרכוש פוליסה דומה בשוק ההון היא רכישת אופציה מתאימה.

תנאי הפוליסה שלנו מבטיחים, תמורת סכום מסוים, הגנה מפני תרחיש שלילי. 

מחיר זה נגזר ממספר פרמטרים:

סוג הביטוח- חובה/מקיף.

נכס הבסיס- סוג הרכב.

מועד הפקיעה- תאריך סיום הביטוח.

מחיר מימוש -השתתפות עצמית.

סטית תקן-  הסתברות לתאונה.

כעת נחזור לעולם האופציות. שוק המעוף מציע לנו שני סוגים של ביטוחים:

אופציית PUT- אופציה לביטוח נגד ירידות (כלומר מחזיק אופציה זאת ירוויח מתרחיש של ירידות).

אופציית CALL- אופציה לביטוח נגד עליות (כלומר מחזיק אופציה זאת ירוויח מתרחיש של עליות).

נכס הבסיס של אופציות מעו"ף הוא מדד 35.

מועד הפקיעה – משך תוקפה של האופציה. לאחר תאריך מסיום שידוע מראש האופציה לא בתוקף.

מחיר המימוש הוא גובה המדד שאותו אני מעוניין לבטח, כלומר זהו גובה המדד שממנו אני רוצה לקבל פיצוי עבור תרחיש של מעבר המדד מעל או מתחת לאותו מחיר (תלוי בסוג האופציה). לדוגמא אם המחיר מימוש שלי הוא 980 (נניח שהמדד כעת הוא 1000 וקניתי אופציית PUT), אז במידה והמדד ירד מתחת ל-980 אני זכאי לפיצוי כספי (על כל נקודה מתחת ל-980 אקבל תגמול כספי).

סטיית התקן היא כאמור הסיכוי לתאונה או במקרה שלנו תנודתיות השוק. שוק תנודתי מהווה סיכון גדול (כמובן שגם הסיכוי להרוויח גדל) ולכן סטית תקן גדולה מייקרת את האופציה (מוכר האופציה רוצה פיצוי כספי על הסיכון שהוא לוקח).

PUT ו CALL

קיימים שני סוגים של אופציות:

אופציה לרכוש את נכס הבסיס שנקראת אופציית CALL או אופציית רכש.

אופציה למכור את נכס הבסיס שנקראת אופציית PUT או אופציית מכר.

לכל אופציה יש הצד הכותב, והוא תמיד יהיה בפוזיציית שורט. לדוגמא שורט קול או שורט פוט. לכל אופציה יש גם את הצד הקונה, והוא תמיד יהיה בפוזיציית לונג, לדוגמא לונג קול או לונג פוט.

ניקח דוגמאות מתחום הנדל"ן:

דוגמא לאופציית CALL

נניח שנכס הבסיס הוא דירה. אני, הצד הקונה, מעוניין לקנות את הדירה עוד חצי שנה מהיום. מוכר הדירה מוכן לתת לי אופציה לקנות את הדירה עוד חצי שנה תמורת מיליון שקל (זהו המחיר שהוא דורש היום), תמורת 10,000 שקל נוספים שישולמו כעת. תנאי החוזה מנוסחים כך שאני לא מחויב לקנות את הדירה תמורת מיליון שקל, אולם המוכר מתחייב על המחיר. כעבור חצי שנה אני נדרש לקבל החלטה: האם כדאי לי לרכוש את הדירה?

במידה והשיקול שלי הוא כלכלי בלבד, אני אשאל את עצמי שאלה פשוטה: כמה שווה הדירה היום (כאמור לאחר חצי שנה)? במידה והדירה שווה מעל 1,010,000 שקל, אני ארוויח מהעסקה (אני יכול לקנות את הדירה תמורת מיליון שקל, למכור את הדירה במחיר האמיתי שלה ולעשות רווח). במידה והדירה שווה בין 1,000,000 ל 1,010,000 אקנה את הדירה למרות שהשקעתי 10,000 שקל (זהו הפסד מינימאלי, אם אקנה את הדירה ללא האופציה שלי אשלם יותר). התרחיש הנוסף הוא שערך הדירה ירד מתחת ל-מיליון שקל, ובמקרה כזה לא אממש את האופציה אלא ארכוש את הדירה במחיר האמיתי שלה.

במילים אחרות, תמורת 10,000שקל ששילמתי, קניתי לונג קול (זכות לקניית נכס) על הדירה. הבטחתי לעצמי מחיר מקסימאלי של מיליון שקל עבור הדירה, והפסד מקסימאלי של 10,000 שקל, שזהו גובה ההשקעה באופציה ללא התחייבות לממשה. כותב האופציה היה בפוזיציית שורט קול (התחייבות למכור נכס), ובכך הבטיח לעצמו הגנה מפני ירידת ערך הדירה בחצי שנה הקרובה (הגנה של 10,000 שח).

דוגמא לאופציית PUTT

אני מעוניין למכור דירה , והקונה הפוטנציאלי מעוניין לבצע את העסקה עוד חצי שנה מהיום. קונה הדירה מוכן למכור לי אופציית מכר תמורת 10,000 שקל, או במילים אחרות הוא מתחייב לבצע את העסקה במחיר קבוע מראש, נניח במיליון שקל שזהו מחירה כעת בשוק. אני מוכר הדירה, תמורת 10,000 שקל מבטיח את פעולת המכירה במידה וארצה לממשה, כך שתמורת מימוש האופציה  אקבל מיליון שקל.

לפניי שלושה תרחישים: 

תרחיש ראשון- ערך הדירה ירד מתחת ל990000 שקל. במקרה כזה ארוויח מהעסקה מכיוון שערך הדירה ירד ואני מבצע את העסקה לפי שווי גבוה יותר. תרחיש שני- ערך הדירה עלה מעל מיליון  שקל. במקרה זה אפסיד, לכן לא אבצע את העסקה ואחפש קונה חדש לפי מחיר גבוה יותר ממה שתכננתי למכור. תרחיש שלישי ואחרון– ערך הדירה בין 990000 שקל למיליון שקל. אבצע את העסקה למרות שאפסיד , מכיוון שההפסד יהיה קטן מה 10,000 שקל שכבר השקעתי באופציה (נניח שערך הדירה 995000 שקל. אני אמכור אותה תמורת מיליון שקל, וביחד עם 10,000 שקל שכבר השקעתי אני מופסד רק 5000 שקל).

במילים אחרות, תמורת 10,000 שקל ששילמתי רכשתי לונג פוט (זכות למכור) על הנכס. קונה הדירה מכר לי שורט פוט (התחייבות לקניה) על הנכס. בכך אני הבטחתי מכירת דירה במחיר קבוע שאממש רק במידה וארוויח מהעסקה, כך שהסיכון שלי הוא 10,000 שקל בתרחיש הגרוע ביותר. כותב האופציה (שורט) התחייב לקנות את הדירה במחיר קבוע כך שהסיכון שלו בתרחיש הגרוע ביותר הוא ערך הדירה (וזה במקרה שתרחיש דמיוני יוריד את ערך הנכס לאפס).

רווח והפסד

לרוכש האופציה הזכות לממש את קניית נכס הבסיס במחיר ובמועד מסוים. על זכות זו שילם הקונה פרמיה לכותב האופציה. במועד המימוש הקונה יממש את זכותו רק במידה וירוויח. יש הבדל בין תזרים המזומנים ביום הפקיעה, לבין הרווח והפסד. ייתכן מצב שאקבל כסף עבור מימוש האופציה, אולם בתוספת הפרמיה ששילמתי, אני מופסד מהעסקה.

משקיע לעולם יממש את האופציה כאשר התזרים הוא חיובי, גם אם יפסיד מהעסקה.

כעת נלמד ונדגים את תזרים הרווח וההפסד של קונה האופציה:

מחזיק אופציית לונג קול, ירוויח במידה והשוק יסגור, ביום הפקיעה, מעל מחיר המימוש שנקוב באופציה. כלומר אם מדד 35 ייסגר במחיר 850, ומחיר המימוש של האופציה שלי היא 840, אקבל 1000 שקל (100 שקל עבור כל נקודת מדד).

במידה ומחיר המימוש שלי גדול מ-850 אפסיד את מחיר הפרמיה ששילמתי, וכמובן שלא אממש את זכותי (ככה שסך ההפסד המקסימאלי שלי הוא מחיר ההשקעה בלבד).

מחזיק אופציית קול ירוויח יותר ככל שהשוק יעלה יותר.

דוגמא :
רכשתי CALL 840 תמורת 2000 שח.
להלן תזרים המזומנים והרווח/הפסד בהינתן ערכי מדד שונים:

מדד עלות CALL 840 תזרים בפקיעה רווח/הפסד
800 2000 0 2000-
810 2000 0 2000-
820 2000 0 2000-
830 2000 0 2000-
840 2000 0 2000-
850 2000 1000 1000-
860 2000 2000 0
870 2000 3000 1000
880 2000 4000 2000
890 2000 5000 3000
900 2000 6000 4000

הצגה גרפית:

בלונג פוט התרחיש החיובי הוא הפוך ממחזיק לונג קול. בעל האופציה ירויח רק מירידת השוק. כלומר במידה והשוק סוגר ב-850 נקודות, ארויח רק עם באמתחתי אופצית פוט עם מחיר מימוש גבוה מ- 850.

נניח שאני מחזיק פוט 870, אקבל 2000 שקל עבור מימוש האופציה. במילים אחרות, ככל שהשוק ירד יותר, כך ארויח יותר.

דוגמא:
רכשתי PUT 840 עבור 1500 שח
להלן תזרים המזומנים והרווח/הפסד בהינתן ערכי מדד שונים:

מדדעלות PUTתזרים בפקיעהרווח/הפסד
800150040002500
810150030001500
82015002000500
83015001000500-
840150001500-
850150001500–
860150001500-
870150001500-
880150001500-
890150001500-
900150001500-

הצגה גרפית:

 

סיכויים וסיכונים

בפוזיציית לונג אני קונה אופציה ללא חובת מימוש ולכן הסיכוי שלי להרוויח או אינסופי (תאוריטית כמובן). הסיכון שאני לוקח הוא המחיר ששילמתי עבור האופציה, שכן במידה ולא אממש את האופציה ההפסד שווה להשקעה.

הערה חשובה: בפוזיציית לונג פוט, הסיכוי הממשי להרוויח הוא גדול, אולם תיאורטית הוא מוגבל, מכיוון שערך הנכס לא יכול לרדת מתחת לאפס.

בפוזיצית שורט אני מוכר את הזכות (לקנות או למכור) לקונה, ולכן אני לוקח סיכון גדול יותר (אם ערך הדירה שבדוגמא הראשונה יעלה בחצי שנה ל200000 שקל, אני אפסיד 99000, מכיוון שאני מחויב למכור את הדירה ב 100000 ועוד האלף שקל שקיבלתי עבור האופציה (במקום למכור כעת תמורת 200000).

על מנת לרכוש אופציה אאלץ לשלם את ערכה ללא התחייבות נוספת. לעומת זאת כותב האופציה, על מנת למכור את הזכות, צריך להביא בטחונות שבאפשרותו לעמוד בהתחייבות.

האם אתה בתוך הכסף, מחוץ לכסף או בכסף?

בתוך הכסף- לאופציה קיים ערך כלכלי, כלומר אם הפקיעה הייתה כרגע, בעל האופציה ירוויח מהעסקה.

מחוץ לכסף- לאופציה לא קיים ערך כלכלי, כלומר אם הפקיעה הייתה כרגע, בעל האופציה לא ירוויח ממימוש העסקה.

בכסף- מחיר המימוש של האופציה ומחיר השוק זהים. אם הפקיעה הייתה כעת מחזיק האופציה לא ירוויח מהעסקה, אולם ההסתברות שייכנס לכסף גדולה יותר.

אופציה אמריקאית ואופציה אירופאית

קיימים שני סוגי אופציות:

 1. אופציה אירופאית- ניתנת למימוש רק במועד הפקיעה
 2. אופציה אמריקאית- ניתנת למימוש בכל רגע עד למועד הפקיעה

אופציות מעוף (על מדד 35) שנסחרות בבורסה הישראלית הן מסוג אירופאית.

סליקה

במועד הפקיעה מתבצעת התחשבנות בין הקונים והמוכרים, עליה אחראית מסלקה

הבורסה. קיימים שני סוגים של סליקה:

 1. סליקה פיזית- קבלת הסחורה
 2. סליקה כספית- קבלת הפרש בין מחיר המימוש למחיר נכס הבסיס, כל עוד יש עילה למימוש…

סיכום

סוג האופציה

פוזיציהCALLPUT
לונגזכות לקנותזכות למכור
שורטהתחייבות למכורהתחייבות לקנות

רווח והפסד:

 מצב שוק/פוזיציהלונג קוללונג פוטשורט קולשורט פוט
שוק עולהרווח בלתי מוגבלהפסד מירבי של מחיר הפרמיההפסד בלתי מוגבלרווח מוגבל למחיר הפרמיה שקיבל
שוק יורדהפסד מירבי של מחיר הפרמיהרווח מוגבל לערך הנכס (מעשית בלתי מוגבל)רווח מוגבל למחיר הפרמיה שקיבלהפסד בלתי מוגבל

מושגים חדשים שנלמדו:

 • אופציית רכש CALL
 • אופציית מכר PUT
 • נכס בסיס
 • מחיר מימוש
 • סטית תקן
 • לונג
 • שורט
 • מועד פקיעה

לשלב הבא: כיצד לתמחר אופציות לחץ כאן