Sharko Trade

במשפט אחד
אופציה היא חוזה התקשרות בין שני צדדים, כאשר צד א' מוכר האופציה (בשפה מקצועית: כותב האופציה), מתחייב לקנות או למכור נכס כלשהו (קרי נכס הבסיס) לצד ב', קונה האופציה, במחיר מובטח מראש ( קרי מחיר מימוש), ובמועד שנקבע מראש (קרי מועד המימוש או מועד הפקיעה).

הסבר למתחילים
אחד הכלים שקיימים בבורסה הוא מסחר באופציות. שכיח לחשוב שאופציות הן דבר מסוכן. זה נכון כמעט לכל כלי ממונף, אך המציאות שונה עבור אלה שסוחרים בחוכמה.
הצעד הראשון להבנת אופציות הוא להבין את מטרתן, שכן מדובר בכלי שמטרתו לבטח את תיק ההשקעות שלנו ולהקטין סיכון (כבר לא נשמע כל כך מפחיד..).
כדי להמחיש את הרעיון הביטוחי ולהתחיל ללמוד על אופציות, ניקח את ענף הרכב ונשווה בין ביטוח רכבנו לביטוח תיק ההשקעות. לכל אחד מאיתנו שמחזיק רכב יש פוליסת ביטוח, וכאמור הדרך לרכוש פוליסה דומה בשוק ההון היא רכישת אופציה מסוימת.
תנאי הפוליסה שלנו מבטיחים, תמורת סכום מסוים, הגנה מפני תרחיש שלילי. מחיר זה נגזר ממספר פרמטרים:
סוג הביטוח- חובה/מקיף.
נכס הבסיס- סוג הרכב.
מועד הפקיעה- תאריך סיום הביטוח.
מחיר מימוש -השתתפות עצמית.
סטית תקן- הסתברות לתאונה.

כעת נחזור לעולם האופציות. שוק המעוף מציע לנו שני סוגים של ביטוחים:
אופציית PUT- אופציה לביטוח נגד ירידות (כלומר מחזיק אופציה זאת ירוויח מתרחיש של ירידות).
אופציית CALL- אופציה לביטוח נגד עליות (כלומר מחזיק אופציה זאת ירוויח מתרחיש של עליות).
נכס הבסיס של אופציות מעו"ף הוא מדד 25.
מועד הפקיעה של אופציה הוא קבוע וקיימות 3 אפשרויות: חודש, חודשיים או שלושה חודשים.
מחיר המימוש הוא גובה המדד שאותו אני מעוניין לבטח, כלומר זהו גובה המדד שממנו אני רוצה לקבל פיצוי עבור תרחיש של מעבר המדד מעל או מתחת לאותו מחיר (תלוי בסוג האופציה). לדוגמא אם המחיר מימוש שלי הוא 980 (נניח שהמדד כעת הוא 1000 וקניתי אופצית PUT), אז במידה והמדד ירד מתחת ל-980 אני זכאי לפיצוי כספי (על כל נקודה מתחת ל-980 אקבל 100 שקל).
סטיית התקן היא כאמור הסיכוי לתאונה או במקרה שלנו תנודתיות השוק. שוק תנודתי מהווה סיכון גדול (כמובן שגם הסיכוי להרוויח גדל) ולכן סטית תקן גדולה מייקרת את האופציה (מוכר האופציה רוצה פיצוי כספי על הסיכון שהוא לוקח).

PUT ו CALL
קיימים שני סוגים של אופציות:
אופציה לרכוש את נכס הבסיס שנקראת אופציית CALL או אופציית רכש.
אופציה למכור את נכס הבסיס שנקראת אופציית PUT או אופציית מכר.
לכל אופציה יש הצד הכותב, והוא תמיד יהיה בפוזיציית שורט, לדוגמא שורט קול או שורט פוט. לכל אופציה יש גם את הצד הקונה, והוא תמיד יהיה בפוזיציית לונג, לדוגמא לונג קול או לונג פוט.

דוגמאות מתחום הנדלן:

דוגמא לאופציית CALL

נניח שנכס הבסיס הוא דירה. אני הצד הקונה מעוניין לקנות את הדירה עוד חצי שנה מהיום. מוכר הדירה מוכן לתת לי אופציה לקנות את הדירה עוד חצי שנה תמורת 100 אלף שקל (זהו המחיר שהוא דורש היום), תמורת 1000 שקל נוספים שישולמו כעת. תנאי החוזה מנוסחים כך שאני לא מחויב לקנות את הדירה תמורת 100 אלף שקל, אולם המוכר מתחייב על המחיר. כעבור חצי שנה אני נאלץ לקבל החלטה: האם כדאי לי לרכוש את הדירה?

במידה והשיקול שלי הוא כלכלי בלבד, אני אשאל את עצמי שאלה פשוטה: כמה שווה הדירה היום (כאמור לאחר חצי שנה)? במידה והדירה שווה מעל 101000 שקל, אני ארוויח מהעסקה (אני יכול לקנות את הדירה תמורת 100000 למכור את הדירה במחיר האמיתי שלה ולעשות רווח). במידה והדירה שווה בין 100000 ל 101000 אקנה את הדירה למרות שהשקעתי 1000 שקל (זהו הפסד מינימאלי, אם אקנה את הדירה ללא האופציה שלי אשלם יותר). התרחיש הנוסף הוא שערך הדירה ירד מתחת ל-100000 שקל, ובמקרה כזה לא אממש את האופציה אלא ארכוש את הדירה במחיר האמיתי שלה.

במילים אחרות, תמורת אלף שקל ששילמתי, קניתי לונג קול (זכות לקניית נכס) על הדירה. הבטחתי לעצמי מחיר מקסימאלי של 100000 שקל עבור הדירה, והפסד מקסימאלי של 1000 שקל, שזהו גובה ההשקעה באופציה ללא התחייבות לממשה. כותב האופציה היה בפוזיציית שורט קול (התחייבות למכור נכס), ובכך הבטיח לעצמו הגנה מפני ירידת ערך הדירה בחצי שנה הקרובה (הגנה של 1000 שח).

דוגמא לאופציית PUTT

אני מעוניין למכור דירה , והקונה הפוטנציאלי מעוניין לבצע את העסקה עוד חצי שנה מהיום. קונה הדירה מוכן למכור לי אופציית מכר תמורת 1000 שקל, או במילים אחרות הוא מתחייב לבצע את העסקה במחיר קבוע מראש, נניח ב-100000 שקל שזהו מחירה כעת בשוק. אני מוכר הדירה, תמורת 1000 שקל מבטיח את פעולת המכירה במידה וארצה לממשה, כך שתמורת מימוש האופציה אקבל 100000 שקל.

לפניי שלושה תרחישים: תרחיש ראשון- ערך הדירה ירד מתחת ל99000 שקל. במקרה כזה ארוויח מהעסקה מכיוון שערך הדירה ירד ואני מבצע את העסקה לפי שווי גבוה יותר. תרחיש שני- ערך הדירה עלה מעל 100000. במקרה זה אפסיד, לכן לא אבצע את העיסקה ואחפש קונה חדש לפי מחיר גבוה יותר ממה שתכננתי למכור. תרחיש שלישי ואחרון- ערך הדירה בין 99000 שקל ל 100000 שקל. אבצע את העיסקה למרות שאפסיד , מכיוון שההפסד יהיה קטן מהאלף שקל שכבר השקעתי באופציה (נניח שערך הדירה 99500 שקל. אני אמכור אותה תמורת 100000 שקל, וביחד עם האלף שכבר השקעתי אני מופסד רק 500 שקל).

במילים אחרות, תמורת אלף שקל ששילמתי רכשתי לונג פוט (זכות למכור) על הנכס. קונה הדירה מכר לי שורט פוט (התחייבות לקניה) על הנכס. בכך אני הבטחתי מכירת דירה במחיר קבוע שאממש רק במידה וארוויח מהעסקה, כך שהסיכון שלי הוא אלף שקל בתרחיש הגרוע ביותר. כותב האופציה (שורט) התחייב לקנות את הדירה במחיר קבוע כך שהסיכון שלו בתרחיש הגרוע ביותר הוא ערך הדירה (וזה במקרה שתרחיש דמיוני יוריד את ערך הנכס לאפס).

רווח והפסד
לרוכש האופציה הזכות לממש את קניית נכס הבסיס במחיר ובמועד מסוים. על זכות זו שילם הקונה פרמיה לכותב האופציה. במועד המימוש הקונה יממש את זכותו רק במידה וירוויח. יש הבדל בין תזרים המזומנים ביום הפקיעה, לבין הרווח והפסד. ייתכן מצב שאקבל כסף עבור מימוש האופציה, אולם בתוספת הפרמיה ששילמתי, אני מופסד מהעיסקה.

משקיע לעולם יממש את האופציה כאשר התזרים הוא חיובי, גם אם יפסיד מהעיסקה.

כעת נלמד ונדגים את תזרים הרווח וההפסד של קונה האופציה:
מחזיק אופצית לונג קול, ירויח במידה והשוק יסגור, ביום הפקיעה, מעל מחיר המימוש שנקוב באופציה. כלומר אם מדד 25 יסגר במחיר 850, ומחיר המימוש של האופציה שלי היא 840, אקבל 1000 שקל (100 שקל עבור כל נקודת מדד).
במידה ומחיר המימוש שלי גדול מ-850 אפסיד את מחיר הפרמיה ששילמתי, וכמובן שלא אממש את זכותי (ככה שסך ההפסד המקסימאלי שלי הוא מחיר ההשקעה בלבד).
במילים אחרות, מחזיק אופצית קול, ירויח יותר ככל שהשוק יעלה יותר.

דוגמא :
רכשתי CALL 840 תמורת 2000 שח.
להלן תזרים המזומנים והרווח/הפסד בהינתן ערכי מדד שונים:

מדד | עלות CALL 840 | תזרים בפקיעה | רווח/הפסד
800        2000                      0                2000-
810        2000                      0               2000-
820        2000 0 2000-
830 2000 0 2000-
840 2000 0 2000-
850 2000 1000 1000-
860 2000 2000 0
870 2000 3000 1000
880 2000 4000 2000
890 2000 5000 3000
900 2000 6000 4000

הצגה גרפית:

בלונג פוט התרחיש החיובי הוא הפוך ממחזיק לונג קול. בעל האופציה ירויח רק מירידת השוק. כלומר במידה והשוק סוגר ב-850 נקודות, ארויח רק עם באמתחתי אופצית פוט עם מחיר מימוש גבוה מ- 850.
נניח שאני מחזיק פוט 870, אקבל 2000 שקל עבור מימוש האופציה. במילים אחרות, ככל שהשוק ירד יותר, כך ארויח יותר.

דוגמא :
רכשתי PUT 840 עבור 1500 שח
להלן תזרים המזומנים והרווח/הפסד בהינתן ערכי מדד שונים:

מדד | עלות PUT | תזרים בפקיעה | רווח/הפסד
800 1500 4000 2500
810 1500 3000 1500
820 1500 2000 500
830 1500 1000 500-
840 1500 0 1500-
850 1500 0 1500–
860 1500 0 1500-
870 1500 0 1500-
880 1500 0 1500-
890 1500 0 1500-
900 1500 0 1500-

הצגה גרפית:

סיכויים וסיכונים
בפוזיציית לונג אני קונה אופציה ללא חובת מימוש ולכן הסיכוי שלי להרוויח או אינסופי (תאוריטית כמובן). הסיכון שאני לוקח הוא המחיר ששילמתי עבור האופציה, שכן במידה ולא אממש את האופציה ההפסד שווה להשקעה.
הערה חשובה: בפוזיציית לונג פוט, הסיכוי הממשי להרוויח הוא גדול, אולם תיאורטית הוא מוגבל, מכיוון שערך הנכס לא יכול לרדת מתחת לאפס.
בפוזיצית שורט אני מוכר את הזכות (לקנות או למכור) לקונה, ולכן אני לוקח סיכון גדול יותר (אם ערך הדירה שבדוגמא הראשונה יעלה בחצי שנה ל200000 שקל, אני אפסיד 99000, מכיוון שאני מחויב למכור את הדירה ב 100000 ועוד האלף שקל שקיבלתי עבור האופציה (במקום למכור כעת תמורת 200000).
על מנת לרכוש אופציה אאלץ לשלם את ערכה ללא התחייבות נוספת. כותב האופציה, על מנת למכור את הזכות צריך להביא בטחונות שבאפשרותו לעמוד בהתחייבות.

האם אתה בתוך הכסף, מחוץ לכסף או בכסף?

בתוך הכסף- לאופציה קיים ערך כלכלי, כלומר אם הפקיעה הייתה כרגע, בעל האופציה ירוויח מהעסקה.
מחוץ לכסף- לאופציה לא קיים ערך כלכלי, כלומר אם הפקיעה הייתה כרגע, בעל האופציה לא ירוויח ממימוש העסקה.
בכסף- מחיר המימוש של האופציה ומחיר השוק זהים! אם הפקיעה הייתה כעת מחזיק האופציה לא ירוויח מהעסקה, אולם ההסתברות שייכנס לכסף גדולה יותר.

אופציה אמריקאית ואופציה אירופאית

קיימים שני סוגי אופציות:
1. אופציה אירופאית- ניתנת למימוש רק במועד הפקיעה
2. אופציה אמריקאית- ניתנת למימוש בכל רגע עד למועד הפקיעה
אופציות מעוף (על מדד 25) שנסחרות בבורסה הישראלית הן מסוג אירופאית.

סליקה

במועד הפקיעה מתבצעת התחשבנות בין הקונים והמוכרים, עליה אחראית מסלקת הבורסה.
קיימים שני סוגים של סליקה:
1. סליקה פיזית- קבלת הסחורה
2. סליקה כספית- קבלת הפרש בין מחיר המימוש למחיר נכס הבסיס, כל עוד יש עילה למימוש…

נתונים נוספים:
תאריך השקה: אוגוסט, 93
מועדי מסחר: ימים א'-ה' בין 09:30 ל 17:00
נכס הבסיס: מדד תל אביב 25
גודל החוזה: המדד בנקודות כפול 100 שקל
מועד מימוש/פקיעה: מידי חודש, ביום השישי האחרון של כל חודש, יום לפני (יום חמישי).
ציטוטי מחירים: שקלים
סוג האופציה: אירופאית.
אופן המימוש: כספי
מגבלת תנודה יומית: אין
מימוש אוטומטי: כל האופציות שבתוך הכסף.
מגבלת פוזיציות: 24,000

סיכום

פוזיציה/סוג האופציה CALL PUT
לונג זכות לקנות זכות למכור
שורט התחייבות למכור התחייבות לקנות

רווח והפסד:
מצב שוק/פוזיציה לונג קול לונג פוט שורט קול שורט פוט
שוק עולה רווח בלתי מוגבל הפסד מירבי של מחיר הפרמיה הפסד בלתי מוגבל רווח מוגבל למחיר הפרמיה שקיבל
שוק יורד הפסד מירבי של מחיר הפרמיה רווח מוגבל לערך הנכס (מעשית בלתי מוגבל) רווח מוגבל למחיר הפרמיה שקיבל הפסד בלתי מוגבל

מושגים חדשים שנלמדו:
אופצית רכש CALL
אופצית מכר PUT
נכס בסיס
מחיר מימוש
סטית תקן
לונג
שורט
מועד פקיעה
מעבר למבוא לאסטרטגיות מעוף

Ofir Sharko טל 052-2501592
רוצה לדבר, לשאול, להציע, להתייעץ? שלח הודעה או תתקשר.