You are currently viewing מנית STNG- שיעור בווליום

מנית STNG- שיעור בווליום

משתף את אחת העסקאות המוצלחות שלי בעיקר בגלל שיש שיעור חשוב על ווליום שהמניה מספרת.

שני דברים בעלי ערך שיש לזכור:

1. עליית הווליום במהלך הדישדוש מ 2016 ,שמעידה על פעילות מוסדית.

זה אומר שכסף חכם מוצא ערך ברמות המחיר ומנצל זאת לאיסוף מניות. אפשר לראות את זה בגרף היומי אבל תסתכלו על גרף שבועי בשביל פרספקטיבה רחבה יותר.

2. התנהגות הוויליום במהלך האיסוף.

ההיצע נספג ובשלב מסוים נחלש, הביקושים ערים ומתגברים ככל שהתהליך מתפתח.

 

 

כתיבת תגובה