Sharko Trade

סדר יום

לפני המסחר

 1. סרטון מוטיבציה – ראה למטה
 2. הודעות כלכליות – מעבר לעמוד הודעות כלכליות
 3. סקירת שווקים – מעבר לעמוד מצב שוק
 4. מעבר רשימת מעקב – מעבר לעמוד גרפים
 5. חיפוש מניות – מעבר לעמוד חיפוש מניות
 6. עדכון רשימת מניות ליום מסחר קרוב 

במהלך המסחר

 • ניהול עסקאות פתוחות
 • כניסה לעסקה חדשה

אחרי המסחר

 • כתיבת יומן
  • תיעוד פעולות מסחר
  • תובנות מיום מסחר
Ofir Sharko טל 052-2501592
רוצה לדבר, לשאול, להציע, להתייעץ? שלח הודעה או תתקשר.