ספרים בשוק ההון

זכרונותיו של סוחר מניות מוול-סטריט
זכרונותיו של סוחר מניות מוול-סטריט
trades about to happen
trades about to happen
Traiding in the Zone
Traiding in the Zone
volume price analysis
volume price analysis
The three skills of Top Trading
The three skills of Top Trading
Studies in tape reading
Studies in tape reading
master the market
Master the markets
9781118531730_cover.indd
Mind over markets
trade like a stock market wizard
trade like a stock market wizard
think and trade like a champion
think and trade like a champion
Momentum masters
Momentum masters
wizards
Market wizards.jpg