שוק יורד

במצב שוק יורד יש 4 אסטרטגיות בסיסיות:
 1.  קניית  אופציית מכר LONG POT
 2. כתיבת אופציות מכר SHORT CALL
 3. קניית מרווח יורד
 4. מכירת חוזה עתידי סינטטי
 
 1. קניית אופציית מכר LONG PUT

  כיצד ניצור את האסטרגייה: נרכוש אופציית מכר PUT

  ציפיות: המשקיע מאמין בירידות חזקות בטווח הקצר

  השקעה: עלות ערך האופציה בתוספת עמלות

  בטחונות: לא נדרש

  רווח: בלתי מוגבל

  הפסד: מוגבל לערך האופציה

  נקודת איזון: מחיר מימוש פחות עלות רכישת האופציה

  השפעת הזמן: שלילית. ככל שקרב מועד הפקיעה, ערך האופציה קטן

  דוגמא
  נרכוש אופצית רכש  PUT 850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד כיום הוא 870
  בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא ערך האופציה – כ 2500 שח, והרווח אינו מוגבל.
  נקודת איזון כאשר המדד 835.

מדד

 תשלום פרמיה

תקבול מהאופציה

רווח/הפסד לרוכש

800

2500

6000

3500

810

2500

5000

2500

820

2500

4000

1500

830

2500

3000

500

840

2500

2000

500-

850

2500

1000

1500-

860

2500

0

2500-

870

2500

0

2500-

880

2500

0

2500-

890

2500

0

2500-

900

2500

0

2500-

הצגה גרפית:

2. כתיבת אופציית רכש SHORT CALL

כיצד ניצור את האסטרטגייה: נמכור אופציית CALL

ציפיות: הערכת שוק פסימית בטווח הקצר

השקעה: לא נדרש, מתקבל תקבול חיובי בעת המכירה

בטחונות: נדרש

רווח: מוגבל לגובה תקבול הפרמיה של האופציה

הפסד: לא מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש פלוס עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: חיובית.

דוגמא:
נמכור אופציית רכש CALL850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד הוא 870
במידה וערך המדד בפקיעה מתחת ל 850, התקבול בסך 2500 שח הוא הרווח שלנו (רווח מירבי).
נקודת האיזון היא 875, מעל לנקודה זו נרשום הפסד (ההפסד אינו מוגבל)

מדד

פרמיה

תקבול מהאופציה

רווח הפסד לכותב

800

2500

0

2500

810

2500

0

2500

820

2500

0

2500

830

2500

0

2500

840

2500

0

2500

850

2500

0

2500

860

2500

1000

1500

870

2500

2000

500

880

2500

3000

500-

890

2500

4000

1500-

900

2500

5000

2500-

הצגה גרפית:

3. קניית מרווח יורד

כיצד ניצור את האסטרגיה:
ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות 1: מכירת אופצית CALL במחיר מימוש X, וקניית אופצית CALL במחיר מימוש  Y גבוה יותר (Y>X)
אפשרות 2: מוכרים אופצית PUT במחיר מימוש X, וקונים אופצית PUT במחיר מימוש Y גבוה יותר (Y>X)

ציפיות
: צפי לירידה מתונה או הסיכוי לירידות גדול מהסיכוי לעלות, מתאים לפסימים ולשמרנים .

השקעה: עלות האופציה במחיר מימוש X פחות התקבול מהאופציה במחיר מימוש Y

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל

הפסד: מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש Y פחות עלות האסטרטגיה

דוגמא:
נמכור PUT 830 תמורת 1600 שח ונקנה PUT 840 עבור תקבול של 1200 שח.. ערך המדד הוא 850.
סה"כ עלות האסטרטגיה: 400- שח.
הפסד מקסימלי 400 שח (עלות האסטרטגיה), והרווח המקסימלי הוא 600 שח כאשר המדד פוקע מעל 840.
נקודת האיזון: 836

מדד

עלות האסטרטגיה

SHORT PUT 830

LONG PUT 840

רווח הפסד

800

400-

3000-

4000

600

810

400-

2000-

3000

600

820

400-

1000-

2000

600

830

400-

0

1000

600

840

400-

0

0

400-

850

400-

0

0

400-

860

400-

0

0

400-

870

400-

0

0

400-

880

400-

0

0

400-

890

400-

0

0

400-

900

400-

0

0

400-

הצגה גרפית:

4. מכירת חוזה עתידי סינטטי

כיצד ניצור את האסטרגיה: נמכור אופצית רכש CALL במחיר מימוש X, ונקנה אופצית מכר PUT במחיר מימוש X

ציפיות: הערכת שוק פסימית ללא הערכת טווח זמן או רגישות לתנדותיות נכס הבסיס

השקעה: עלות ערך אופצית PUT פחות הפרמיה שמתקבלת מאופצית CALL

בטחונות: נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: בלתי מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X פחות עלות הפוזיציה

השפעת הזמן: לא משפיעה

דוגמא:
נרכוש אופצית PUT 850 תמורת 3000 שח, ונמכור אופצית CALL 850 עבור תקבול של 2500 שח
עלות החוזה תהיה 500 שח (2500-3000).
נקודת האיזון 845

מדד

עלות החוזה

SHORT CALL 850

LONG PUT 850

רווח/הפסד

800

500-

0

5000-

5500-

810

500-

0

4000-

4500-

820

500-

0

3000-

3500-

830

500-

0

2000-

2500-

840

500-

0

1000-

1500-

850

500-

0

0

500-

860

500-

1000

0

500

870

500-

2000

0

1500

880

500-

3000

0

2500

890

500-

4000

0

3500

900

500-

5000

0

4500

הצגה גרפית: