שוק עולה

בשוק עולה יש 4 אסטרטגיות בסיסיות:
 1. קניית אופציית רכש LONG CALL
 2. כתיבת אופציית מכר PUT
 3. קניית מרווח עולה
 4. קניית חוזה עתידי סינטטי
 
 להלן הסבר על האסטרטגיות הנ"ל:
 1. קניית אופציית רכש LONG CALL

  כיצד ניצור את האסטרגייה: נרכוש אופציית רכש CALL

  ציפיות: הערכת שוק אופטימית לטווח הקצר

  השקעה: עלות ערך האופציה בתוספת עמלות

  בטחונות: לא נדרש

  רווח: בלתי מוגבל

  הפסד: מוגבל לערך האופציה

  נקודת איזון: מחיר מימוש בתוספת עלות רכישת האופציה

  השפעת הזמן: שלילית. ככל שקרב מועד הפקיעה, ערך האופציה קטן

  דוגמא
  נרכוש אופצית רכש  CALL 850 תמורת פרמיה של 2500 שח. ערך המדד כיום הוא 870
  בגרף הנל נראה שהערך המקסימלי להפסד הוא ערך האופציה – כ 2500 שח, והרווח אינו מוגבל.
  נקודת איזון כאשר המדד 875.

מדד

 תשלום פרמיה

תקבול מהאופציה

רווח/הפסד לרוכש

800

2500

0

2500-

810

2500

0

2500-

820

2500

0

2500-

830

2500

0

2500-

840

2500

0

2500-

850

2500

0

2500-

860

2500

1000

1500-

870

2500

2000

500-

880

2500

3000

500

890

2500

4000

1500

900

2500

5000

2500

הצגה גרפית:

2. כתיבת אופצית מכר PUT

כיצד ניצור את האסטרגיה: נמכור אופצית PUT

ציפיות: הערכת שוק אופטימית או אמונה ביציבות השוק

השקעה: לא נדרש, מתקבל תקבול חיובי בעת המכירה

בטחונות: נדרש

רווח: מוגבל לגובה תקבול הפרמיה של האופציה

הפסד: לא מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש פחות עלות רכישת האופציה

השפעת הזמן: חיובית.

דוגמא:
נמכור אופצית מכר PUT 830 תמורת 2500 שח.
במידה וערך המדד בפקיעה מעל 830, התקבול בסך 2500 שח הוא הרווח שלנו (רווח מירבי).
נקודת האיזון היא 805, מתחת לנקודה זו נרשום הפסד (ההפסד אינו מוגבל)

מדד

פרמיה

תקבול מהאופציה

רווח הפסד לכותב

780

2500

5000

2500-

790

2500

4000

1500-

800

2500

3000

500-

810

2500

2000

500

820

2500

1000

1500

830

2500

0

2500

840

2500

0

2500

850

2500

0

2500

860

2500

0

2500

870

2500

0

2500

880

2500

0

2500

הצגה גרפית:

 3. קניית מרווח עולה

כיצד ניצור את האסטרטגיה:
ישנן שתי אפשרויות:
אפשרות 1: קנית אופציית CALL במחיר מימוש X, ומכירת אופציית CALL במחיר מימוש  Y גבוה יותר (Y>X)
אפשרות 2: קנית אופציית PUT במחיר מימוש X, ומכירת אופציית PUT במחיר מימוש Y גבוה יותר (Y>X)

ציפיות
: צפי לעליה מתונה או הסיכוי לעליות גדול מהסיכוי לירידות, מתאים לשמרנים

השקעה: עלות האופציה במחיר מימוש X פחות התקבול מהאופציה במחיר מימוש Y

בטחונות: לא נדרש

רווח: מוגבל

הפסד: מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X + עלות האסטרטגיה

דוגמא:
נקנה CALL 830 תמורת 2500 שח ונמכור CALL 840 עבור תקבול של 2100 שח.
סה"כ עלות האסטרטגיה: 400- שח.
הפסד מקסימלי 400 שח (עלות האסטרטגיה), והרווח המקסימלי הוא 600 שח כאשר המדד פוקע מעל 840.
נקודת האיזון: 834הצגה גרפית:

 

מדד

LONG CALL 830

SHORT CALL 840

רווח הפסד

780

0

0

400-

790

0

0

400-

800

0

0

400-

810

0

0

400-

820

0

0

400-

830

0

0

400-

840

1000

0

600

850

2000

1000-

600

860

3000

2000-

600

870

4000

3000-

600

880

5000

4000-

600


הצגה גרפית:

4. קניית חוזה עתידי סינטטי

כיצד ניצור את האסטרגיה: נרכוש אופצית רכש CALL במחיר מימוש X, ונמכור אופצית מכר PUT במחיר מימוש X

ציפיות: הערכת שוק אופטימית ללא הערכת טווח זמן או רגישות לתנדותיות נכס הבסיס

השקעה: עלות ערך אופצית CALL פחות הפרמיה שמתקבלת מאופצית PUT

בטחונות: נדרש

רווח: בלתי מוגבל

הפסד: בלתי מוגבל

נקודת איזון: מחיר מימוש X בתוספת  עלות הפוזיציה

השפעת הזמן: לא משפיעה

דוגמא:
נרכוש אופצית CALL 850 תמורת 3000 שח, ונמכור אופצית PUT 850 עבור תקבול של 2500 שח
עלות החוזה תהיה 500 שח (3000-2500).
נקודת האיזון 855

 

מדד

LONG CALL 850

SHORT PUT 850

רווח/הפסד

800

0

5000-

5500-

810

0

4000-

4500-

820

0

3000-

3500-

830

0

2000-

2500-

840

0

1000-

1500-

850

0

0

500-

860

1000

0

500

870

2000

0

1500

880

3000

0

2500

890

4000

0

3500

900

5000

0

4500

הצגה גרפית: