שיטת וויקוף

Richard Demille Wyckoff

נובמבר 2, 1879- מרץ 19, 1934

נחשב לאחד הסוחרים הגדולים בהיסטוריה. חלוץ בניתוח התנהגות המחיר. שיטתו ידועה כניתוח טכני שיפוטי.

הקדמה

בבסיס השיטה הבנה של התנהגות השווקים שמונעים על ידי הכסף החכם. סוחר שיודע לזהות את התהליכים בשווקים על ידי התנהגות המחיר, יודע למעשה לזהות הזדמנויות. תנועת המחיר מקיימת את עקרונות וחוקי המסחר של וויקוף כפי שחשף בתחילת המאה -20. העקרונות והחוקים כמעט פיסיקליים (ולכן רלוונטים גם היום) ומבטיחים תוצאה בהינתן סיבה. לטענתו ניתוח פנדמנטלי ומידע כלכלי לא מספיק מדויק לשימוש אפקטיבי, ובנוסף המידע היה מגולם במחיר לפני שהיה זמין לסוחר הספקולנט. 

להלן מספר נקודות חשובות לגבי שיטתו:

 • שיטה לשיפוט מניה או שוק לפני התנהגות המחיר שלה.
 • מתאים גם לסוחרים וגם למשקיעים.
 • ניתן ליישם על כל מוצר עם ביקוש והיצע כולל מניות, סחורות ואג"ח.
 • מסחר ספקולטיבי- אי אפשר להיות צודק על הזמן.
 • מסחר הוא מקצוע כמו רפואה, משפטים וכד'.
 • ניתן ליישום בהשקעה של עד שעה ביום.
 • קבלת החלטות עצמאית ללא טיפים ודעות של אחרים.

שתי מטרות, שלושה חוקים וחמישה שלבים

מטרות הסוחר

מטרה ראשונה– שימור הקרן. בשביל זה צריך שיטה, לא משנה איזו (כזו שעובדת כמובן). 

מטרה שנייה– להיות רווחי בעקביות. זהו המבחן המנטאלי. גם אם אתה אוחז בשיטה מנצחת, רק ביצוע קפדני ושמירה על הכללים יניבו רווחים. 

חוקי וויקוף

חוק ראשון- ביקוש והיצע

הכוחות שמאחורי תנועת המחיר הנם כוח הביקוש וכוח ההיצע. הכוח האגרסיבי יותר יניע את המחיר ולכן חשוב לנתח ולהבין את מאזן הכוחות.

חוק שני- מאמץ ותוצאה

למעשה זהו החוק שמאפשר לנו למדוד ולנתח את כוחות השוק, כפי שתוארו לעיל כוחות הביקוש וההיצע. בחינת הכוחות תעשה על ידי הבנת הקשר שבין המחיר למחזור (ווליום). המחזור הנו המאמץ שמושקע על ידי הכוחות והמחיר הנו התוצאה.

חוק ראשון- סיבה ואפקט

אין אפקט ללא סיבה. כדי שהמחיר ינוע במגמתיות, נדרשת סיבה שהנה התהליך שקדם למהלך העולה או היורד. תהליך האיסוף (סיבה) קודם לשלב הצמיחה שהנו מגמה עולה, ותהליך הפיזור (סיבה) קודם למגמה היורדת. את הסיבה ניתן לזהות ואך לחשב את הפוטנציאל שאגרה בתוכה (יעד המגמה).

חמשת השלבים לעסקה מצליחה

שלב 1- קבע מגמה ושלבי בחינה של השוק.

שלב 2- בחר רק מניות בהרמוניה עם השוק וחוזקה/חולשה יחסית.

שלב 3- בחר מניה עם סיבה שתיתן אפקט צפוי בהסתברות גבוהה.

שלב 4- קבע את מוכנות המניה להגיב לסיבה שמצאת (9 מבחנים).

שלב 5- תזמן כניסה בהיפוך ובסנכרון מול השוק.

מחזור וויקוף וכיצד נע השוק

המחיר אינו זז בקו ישר, אלא נע במחזוריות בין 4 מצבים ובתנועה גלית שנוצרת מעודף ביקוש והיצע. מצבי הקיצון הינם מצבי קניות או מכירות יתר, במצבים אלה לרוב כסף חכם יאסוף או יפזר סחורה.

הסיבה שכך מתנהג השוק היא הרגשות שמניעים אותנו לפעולה: פחד (גורם לפאניקה) ותקוה (גורם לאופוריה) שמשפיעים ישירות על הביקוש והיצע שמזיזים את המחיר.
להלן התיאור המחזורי בין קניות יתר למכירות יתר:

קבלת החלטות במסחר על פי מודל של וויקוף.

איסוף ופיזור
מטרת השיטה של וויקוף היא לשפר את התזמון בלקיחת עסקה ספקולטיבית בציפייה למהלך תוך כדי שמירת סיכון סיכויי שיצדיק את לקיחת הסיכון. השיטה מאפשרת זאת על ידי זיהוי תהליכים שמונעים על ידי הכסף החכם. אם נבין מהם הסימנים וטביעותיו של הכסף החכם נבין היכן ההזדמנויות הכי טובות לקנות ולמכור מניות. יש שני תהליכים עיקריים שחשוב לנו לזהות: איסוף ופיזור. בזמן האיסוף כסף חכם קונה מניות מתוך צפייה שמחירן בעתיד יעלה ובתהליך הפיזור הכסף החכם מוכר את המניות חזרה לציבור תוך מימוש רווחיו. 

להלן מספר מודלים שמציגים את התהליכים הנל והסימנים שמשאיר אחריו הכסף החכם.

מודל איסוף:

מודל איסוף ללא ספרינג בשלב הבחינה:

מודל פיזור:

מודל פיזור ללא אפ-טרסט בשלב הבחינה:

9 מבחני קניה לפי מודל איסוף של וויקוף

 1. מחיר המטרה (יעד) למגמה היורדת הושג
 2. סימני עצירה SCARST
 3. ווליום תומך בעליות לעומת ווליום חלש בירידות(בתוך הטווח)
 4. שבירת קו המגמה היורד
 5. שפלים עולים
 6. שיאים עולים
 7. חוזק יחסי מול השוק
 8. קו תמיכה אופקי
 9. יחס סיכון סיכוי גדול מ 3

נכון גם למודל פיזור, בהתאמת המבחנים כמו מראה לצד שני

9 מבחני קניה אחרי איסוף מחדש

  1. קו התנגדות נשבר
  2. ווליום תומך בעליות לעומת ווליום חלש בירידות(בתוך הטווח)
  3. שפלים עולים
  4. שיאים עולים
  5. חוזק יחסי מול השוק (גדול או שווה)
  6. תיקון עד חצי מהמהלך נתקל בקו תמיכה
  7. תבנית איסוף (משולש, התכנסות)
  8. ספירה מחדש (P&F) מאשרת יעד מקורי (לפי ספירה בשלב האיסוף)
  9. יחס סיכון סיכוי גדול מ 3

נכון גם לבחינת פיזור מחדש, בהתאמת המבחנים כמו מראה לצד שני

POINT AND FIGURE

הצגה גרפית של המחיר כפונקציה של תנועת המחיר, ללא התחשבות בציר הזמן.
משמש בעיקר לחישוב פוטנציאל וקביעת יעדים לאחר תהליך איסוף או פיזור, לפי הנוסחא הבאה:
מס ריבועים/עמודות שמרכיבים את הבסיס גודל שנתה X מס יחידות רברסל + ממוצע מחיר של גבוה ונמוך בתוך הבסיס.

לקביעת גודל השנתה(Box) ניתן להיזר בטבלה הבאה:

Price RangeBox Size
Under 0.250.0625
0.25 – 1.000.125
1.00 – 5.000.25
5.00 – 20.000.50
20.00 – 1001.00
100 – 2002.00
200 – 5004.00
500 – 1,0005.00
1,000 – 25,00050.00
25,000 and up500.00

SPRINGS AND UPTHRUST

נהוג להתייחס לכישלון של המחיר לנוע מעבר לקו בחינה כפריצת דמה. בשלב האיסוף אנו מכנים את פריצה הדמה בשלב הבחינה (שלב C) כספרינג, שנהוג לכנות גם כמלכודת דובים, שכן שורטיסטים חדשים שהניחו שמתפתחת מגמה יורדת, נלכדו, ובעת חזרה לטווח המסחר ילחצו עד לסגירת הפוזיציה. זהו סימן גם לכסף החכם על היצע נמוך ולכן סיכוי גבוה להתפתחות ראלי עולה והתפתחות המגמה בהמשך. בשלב הפיזור אנו מכנים את פריצה הדמה בשלב הבחינה (שלב C) כאפ-טרסט, שנהוג לכנות גם כמלכודת שורים, שכן לונגיסטים חדשים שהניחו שמתפתחת מגמה עולה, נלכדו, ובעת חזרה לטווח המסחר ילחצו עד לסגירת הפוזיציה. זהו סימן גם לכסף החכם על ביקוש נמוך ולכן סיכוי גבוה ללחץ מכירות והתפתחות המגמה בהמשך. ככלל אצבע נניח שככל שפריצת הדמה צרה ומלווה בווליום נמוך, כך אמינותה גדלה. אם נקבל בחינה שניה בסקוויז ווליום נמוך, כך רמת הוודאות לתרחיש של פריצת דמה תעלה.

האיש המורכב

וויקוף הציע להתייחס לשוק כאילו אדם אחד פועל ומשחק כראות עיניו. אותו אדם שמכונה  the composite man לכאורה יושב מאחורי הקלעים ומזיז את השוק לפי צרכיו ותוך כדי מנער ידיים חלשות תוך הפעלת מניפולציות.

בהתבסס על שנים רבות של התבוננות על פעילות השוק וויקוף למד ש:

 1. האיש המורכב מתכנן בקפידה, מבצע ומסכם את מהלכיו (מכנה זאת קמפיין).
 2. האיש המורכב מושך את הציבור לקנות מניה שכבר סיים לאסוף על ידי יצירת מראית עין של "שוק רחב".
 3. צריך ללמוד תרשימי מניות במטרה לשפוט את התנהגות המנייה ואת המניעים של הכסף הגדול ששולט בה.
 4. עם לימוד ותרגול, אפשר לרכוש את היכולת לפרש את המניעים מאחורי הפעולות שמתוארות בגרף. מכאן שאם הבנת את התנהגות השוק של האדם המורכב, אתה יכול לזהות הזדמנויות מסחר והשקעות רבות מוקדם מספיק כדי להרוויח מהם.

הלן קישורים למקורות מידע שהשתמשתי ללמידה והצגת המידע לעיל:

מאמרים:

מאמר 1 – 9 מבחני וויקוף לאיסוף ורה-איסוף

מאמר 2– האיש המורכב

מאמר 3 אנטומיה של טווח מסחר

מדריך

stockcharts

לימודי שוק ההון ומסחר בבורסה בשיטת וויקוף.

 • ניתוח טכני שיפוטי- שיטה ייחודית לקריאת גרף 
 • הבנה עמוקה של תהליכים בשוק.
 • התנהגות הכסף החכם לעומת העדר.
 • איך השווקים זזים וכיצד לאתר את ההזדמנויות הכי טובות.

לא מתאים למי שמחפש כסף קל.

לקבלת פרטים נוספים צור קשר:

052-2501592   /   sharko.ofir@gmail.com

תכנית הכשרה למסחר בשוק ההון

הצטרף לקהילת הסוחרים בשיטת וויקוף

"successful tape reading is a study of force; it requires ability to judge which side has the greatest pulling power and one must have the courage to go with that side"
Richard wyckoff
Legend trader