You are currently viewing איך טרייד נולד?

איך טרייד נולד?

איך שיר נולד?

כמו הצחוק
זה מתחיל מבפנים
ומתגלגל החוצה
איך שיר נולד?
כמו תינוק
בהתחלה זה כואב
אחר כך יוצא החוצה
וכולם שמחים
ופתאום איזה יופי
הוא הולך לבד
איך שיר נולד?
כמו תינוק

מילים: יהונתן גפן

השיר מזכיר לי 4 אלמנטים במסחר שמובילים לטרייד טוב:

כמו תינוק

אחד ההבדלים בין סוחר מקצועי לחובבן זה משך הזמן שעובר מרגע מציאת רעיון לעסקה עד לרגע ביצועה בפועל. ככל שהזמן קצר יותר כך סביר שמדובר בסוחר לא מקצועי. טרייד טוב מתחיל ברעיון וממשיך במעקב. דרוש זמן הבשלה עד שהעסקה מוכנה לצאת לדרך. הדבר דומה לנטיית זרעים (רעיונות) שיבשילו בהמשך.

מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה 

רעיון לעסקה מכיל אלמנטים רבים כמו אסטרטגיה, יחס סיכון סיכוי, טקטיקה וכד. אחד הדברים הכי חשובים לקחת בחשבון זה שהמכלול חייב לעבוד בסינרגיה במספר יחידות זמן. רעיון לעסקה צריך להתחיל ביחידת זמן גבוהה ככל האפשר ורזולוציית הפעולה ביחידת הזמן הקטנה ביותר שאתה יכול להיות מספיק זמין אליה. מרגע כניסה לטרייד מגלגלים את יחידות הזמן חזרה תוך כדי ניצול התודעה הרחבה לניהול עסקה חכם.

בהתחלה זה כואב 

הכאב במסחר משול להפסד כסף. הכאב מתחיל כאשר הסוחר מבין שהפוזיציה לא הולכת לכיוונו וההפסד מעיק על האגו והכיס. לרוב איפה שלאחד כואב לשני זאת הזדמנות. חפשו להתחיל עסקה אחרי שזיהיתם מי נלכד, אחרת אתה עלולים להיום אלה שיאותתו על הזדמנות לגל הבא אחריכם. שימו לב להקשר נוסף, תחילת עסקה אמורה לפעול מהר אך גם בעסקה טובה לרוב השוק ינסה לגרום לכם לחשוב שטעיתם, על ידי תנודות המחיר שיוצרים הרגשה של בלבול וכאב זמני.

איזה יופי הוא הולך לבד 
לכל סוחר סגנון המסחר הייחודי לו. בהנחה שכולנו סוחרי וויקוף או לכל הפחות סוחרי תהליכים (איסוף, צמיחה, פיזור, דעיכה), הרעיון בסעיף זה: תן לעסקה לעבוד. ההתחלה קשה אבל שהעסקה יוצאת לדרך נטר ברוגע את ההתפתחות. לדברים אין נטייה להתפתח דרמטית ומהר, אך בראשנו אנו מתכוננים לרע מכל, או במקרה הרע לא מתכוננים בכלל, ובעקבות כך ניהול העסקה אינו מוצלח ומוביל למצב שבמקרה הרע מפסידים הרבה ובמקרה הטוב מרוויחים מעט. הפוך גוטה. ניהול סיכונים בא להגן עלינו מתרחיש שלא נוכל להכיל, בצד הרווח? תשחרר (תן לו לרוץ, זה לא אומר הכול או כלום).

כתיבת תגובה