You are currently viewing ניתוח יומי 11.7.17

ניתוח יומי 11.7.17

היום לקחתי יעד ראשון בעסקת סוינג במניית SEDG.

מצורף לעיל מפה יומית עם נקודות הכניסה ויציאה.

המניה נכשלה לעבור את הגבוה הקודם, ווליום חריג, חלקו הגיע בסוף היום.

ייתכן שראינו ווליום של סוף מהלך במפה יומית, ביחד עם מצב של קניות יתר ביחס לתעלה העולה ותיקון קודם שהיה יותר עמוק מקודמיו, הגעתי למסקנה שראוי לקחת יעד ראשון.

מכאן נמקסם את שאר הכמות במפות גדולות.

ראו מפה שבועית עם ניתוח כללי של וויקוף.

גרף שבועי

כתיבת תגובה