You are currently viewing ניתוח יומי 28.6.17

ניתוח יומי 28.6.17

לאחרונה יוצא לי הרבה לחתוך עסקה סביב אזור הכניסה אם העסקה לא עובדת (הגדרה סובייקטיבית שלי). אני מצדיק את זה כהתנהלות סולידית, מגנה על רווחים ומכוונת לשרידות גבוהה. פעם זה עובד ומרגיש טוב ופעם זה לא עובד וחושב לעצמי שאולי חסרה לי סבלנות.

היום העסקה נסגרה מסיבה נוספת, אולי חמורה יותר. תוך כדי שאני בעסקה הפסקתי לאהוב אותה. LOK גבולי, בעיקר חשבתי על כמה שזה בזבוז זמן ומשאבים סוג עסקאות כאלה. אז חתכתי.

ניהול העסקה הוא חלק מאוד קשה ומאתגר. זה השלב שלרוב צצות כל הבעיות המנטליות שגוררות קבלת החלטות גרועה. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות בנושא ניהול סיכונים, בהזדמנות ארחיב. אבל אחד החשובים בעיני, קשור לחלק שקדם לכניסה. הרבה פעמים העסקה שבחרת לקחת תשפיע על רמת קושי הניהול.

מסקנה: להקפיד על איכות או "חכם לא יכנס למצב שפיקח יודע לצאת ממנו".

גרף 30 דקות. שער סגירה.

כתיבת תגובה